Don't have account? Register
1º   Nahayu 172 pvps
2º   JrFrancox 169 pvps
3º   YanG 160 pvps
4º   Single 156 pvps
5º   Thenchin 147 pvps
view more
1º   Dsasad 244 pks
2º   IluminatiSupremo 181 pks
3º   Thenchin 179 pks
4º   JrFrancox 175 pks
5º   Atena 118 pks
view more
Flag Counter


TOP PVP

Below are shown the players with more points PvP (Player vs Player).
This ranking was updated in 18/01/2017 at 03:53:31.

Pos Name Clan PVP's PK's
Nahayu Fanatycy 172 28
JrFrancox - 169 175
YanG PoKeMoN 160 17
Single ComandoBabiloniA 156 7
Thenchin mL 147 179
Purin ComandoVermelho 138 82
FuLeiR mL 135 5
ThomasThurbano - 124 25
Dsasad Fanatycy 122 244
10º MikyMaru QnQ 117 31
11º Ocean KarmaBoyz 116 92
12º TomaAguaCaralho mL 114 107
13º sOryy mL 101 45
14º Meteora ComandoBabiloniA 100 19
15º Joselo KarmaBoyz 94 110
16º FB ComandoVermelho 90 10
17º HallS - 89 65
18º S3CR3TF4M1LY TheUnforgiven 84 27
19º KingChango KarmaBoyz 84 17
20º Korn TheUnforgiven 82 96
21º Latinha - 77 4
22º ImNotZin pkmgroup 75 40
23º Sup - 75 16
24º PonChita - 75 1
25º Vizinhado3Andar PoKeMoN 74 23
26º Tse38 - 73 42
27º Speelsinger PoKeMoN 73 35
28º GuardaCostaS PoKeMoN 72 35
29º llFIXAGEll - 71 34
30º LEONEIDAS PoKeMoN 71 23
31º Valenciana - 68 92
32º Fernando PoKeMoN 68 31
33º AndinhoO PoKeMoN 67 64
34º RealFamily Pantera 67 36
35º Ghn PoKeMoN 67 1
36º PEITOdeFERRO ComandoBabiloniA 64 3
37º DeusEros mL 62 19
38º ChangoCarry ProduccionKING 61 30
39º Ely KarmaBoyz 60 49
40º MalfeitoR mL 60 45
41º aGaZe KarmaBoyz 60 12
42º lKeDuSz - 59 16
43º LampiaoBoladao mL 57 21
44º MTC pkmgroup 57 13
45º BlindaoDaTerra PoKeMoN 56 48
46º CoraL mLSuporte 55 34
47º FranStyle KarmaBoyz 55 1
48º Silence - 53 89
49º Levite - 53 61
50º lNeTo mL 53 35
51º Bl0odmAn - 52 78
52º FireFarm PoKeMoN 52 35
53º Louer ComandoBabiloniA 52 5
54º Olympia KarmaBoyz 50 30
55º Newbie ComandoBabiloniA 50 17
56º Nona - 50 6
57º ShaoKaN PoKeMoN 49 23
58º ZeraTuR mL 49 9
59º FuriaAssassina - 48 4
60º drac3 - 47 58
61º TriPe ComandoBabiloniA 47 14
62º ADnap - 47 12
63º MyAngel ProduccionKING 47 6
64º HunteR420 PoKeMoN 46 18
65º Tiozera PoKeMoN 46 0
66º DAMON ComandoBabiloniA 45 42
67º DeborahDeLuca FatalCrew 45 17
68º Misty - 45 4
69º PERIGOZA - 44 40
70º FelipeRulez PoKeMoN 44 12
71º lt Loyalty 43 22
72º KRHTH - 43 0
73º Levi KarmaBoyz 42 93
74º PoKeMoN pkmgroup 42 24
75º Alura - 42 9
76º Atena - 41 118
77º Rey Tempest 41 49
78º Zoey KarmaBoyz 41 18
79º Forever - 41 11
80º Constantine KarmaBoyz 40 3
81º BacGerme ComandoBabiloniA 39 112
82º Dunha 2v 39 44
83º Jezebel - 39 39
84º Slipknot KarmaBoyz 39 29
85º KakaroT0 TheUnforgiven 39 28
86º HeLLB0Y ComandoVermelho 38 37
87º MallayLokO PoKeMoN 38 18
88º Kazanski - 37 41
89º HarleyQueem - 37 20
90º JesusMariaJose pkmgroup 37 7
91º Sk1nzor - 36 49
92º d3ph3ct KarmaBoyz 36 37
93º Taka - 36 19
94º FARMFREE - 36 14
95º D1 - 36 7
96º FresHMasTeR KarmaBoyz 36 7
97º VNC - 36 5
98º IcaroNunes ComandoBabiloniA 35 33
99º StylerNokill ComandoBabiloniA 35 20
100º BraimDamage - 35 12
677 PLAYERS ONLINE

L2 Servers - Vote

Vote no Top 200

© 2016 - 2017 Lineage II Wars — It's only TEST server, all right belong to NCSoft.